Watch Salyut-7 full movie

Title: Salyut-7
Release date: 2017
Genres: Action; Drama; History
Actors: Lyubov Aksyonova, Ilya Andryukov, Pavel Derevyanko, Oksana Fandera, Vasiliy Ignatich, Vitaliy Khaev, Sergey Korenkov, Natalya Kudryashova, Vladimir Matveev, Mariya Mironova, Klim Shipenko
Director: Klim Shipenko
Movie length: 111 min

Watch streaming Salyut-7 movie online free, Download Salyut-7 full length movie.


Salyut-7 movie links:


This movie is a pretty cool movie, filled with some good action. Movie time is 111 mins. Movie is created in Drama style, created in mid 2017. Don’t wait. Go and start watching Salyut-7 movie right now. Do not hesitate to add to your tweeter movie.

Leave a Reply